Disclaimer

De door Etcétera-Cleaning verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Etcétera-Cleaning alsook (eventuele) overige everanciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Etcétera-Cleaning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door Etcétera-Cleaning worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Etcétera-Cleaning.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Afnemer is verplicht aanwijzingen van Etcétera-Cleaning omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing.

Bel 06-245 248 33

Privacybeleid Weten wat het kost?